اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

مهم و حائز اهمیت

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند

از آبان ماه سال جاری ملاک پرداخت حقوق کارکنان استان بر اساس گزارش کارکرد ایشان در سیستم حضور و غیاب دیدگاه می باشد.

در صورت وجود کسر کار و غیبت ،حقوق همکاران طبق گزارش فوق به صورت سیستمی محاسبه و پس از کسر کارکرد به اداره امور مالی جهت پرداخت اعلام می گردد.

لذا بررسی روزانه عملکرد شخصی در کارتابل دیدگاه برای کلیه کارکنان الزامی است.

امور اداری اداره کل

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>