اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 همکاران ارجمند

نسخه جدید سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

از این پس می توانید با تمامی مرورگرها ضمن مراجعه به پورتال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در بخش سرویس های الکترونیکی از نسخه جدید دیدگاه5  استفاده نمایید.

http://khrtvto.ir

 

با فشردن کلید F1 در محیط نرم افزار از راهنما استفاده کنید. فیلم آموزشی به آدرس ذیل نیز به شما کمک خواهد کرد.

http://info.uast.ac.ir/download/chargoon.mp4

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>